A coż czynić? Pijaństwo zbytnie zdrowiu szkodzi,
Gra też częściej z utratą niż z zyskiem przychodzi.
A nadzieje zaś nie masz wzajemnej miłości,
A owa na swą szkodę suszy barzo kości.
Wy tedy, co kto lubi, moi towarzysze,
Pijcie, grajcie, miłujcie - Jan niech fraszki pisze.
Lektury - główna