PRZECIW EDOMOWI (I-2t). Wstęp (1), Edom będzie wygładzony (2-9) z powodu wrogiego postępowania wobec Izraelitów, ich braci, w chwili klęski (10-14). Sąd bowiem Pański dosięgnie wszystkie narody (15-16); Juda zaś wyjdzie w końcu zwycięsko (17-21).
1 Widzenie Abdiasza. To mówi Pan Bóg do Edoma. Wieść słyszeliśmy od Pana i posła do narodów posłał: "Wstańcie i podnieśmy się przeciw niemu do bitwy!"
2 - "Oto malutkim uczyniłem cię między narodami, wzgardzony ty jesteś bardzo.
3 Pycha serca twego wyniosła cię, mieszkającego w rozpadlinach skał, podwyższającego stolicę swoją, który mówisz w sercu twoim: "Kto mię ściągnie na ziemię?"
4 Choćbyś się wywyższył jak orzeł i choćbyś nligdzy gwiazdami założył gniazdo twoje, stamtąd ściągnę cię, mówi Pan.
5 Gdyby złodzieje przyszli do ciebie, gdyby zbójcy w nocy, jakbyś zamilknął? Czyż nie nakradliby sobie dosyć? Gdyby winobrańcy przyszli do ciebie, czy przynajmniej grona nie zostawiliby tobie?
6 Jakże wyszperali Ezawa, wyśledzili tajemne miejsca jego.
7 Aż do granicy wypędzili cię, wszyscy mężowie przymierza twego naśmiali się z ciebie; zmogli cię mężowie pokoju twego; którzy jadają z tobą, zastawiają zasadzki nad tobą.
8 Nie ma rozumu w nim. Czy owego dnia, mówi Pan, nie wytracę mędrców z Idumei i roztropności z góry Ezawa?
9 I bgdą się bać mężni twoi od południa, aby zginął mąż z góry Ezawa.
10 Dla rzezi i dla zbrodni przeciw bratu twemu Jakubowi okryje cię wstyd i zginiesz na wieki.
11 W dzień, kiedy stałeś przeciw niemu, gdy imali cudzy wojsko jego, a obcy wchodzili bramami jego, a o Jeruzalem rzucali los, ty też byłeś jako jeden z nich. 12 A nie wzgardzisz w dzień brata twego, w dzień pielgrzymowania jego, i nie będziesz się weselił nad synami judzkimi w dzień zatracenia ich i nie będziesz rozwie rał ust twoich w dzień ucisku.
13 I nie wejdziesz w bramę ludu mego w dzień upadku ich ani z góry patrzeć nie będziesz i ty na nieszczęście jego w dzień pustoszenia jego, i nie puszczę cię na wojsko jego w dzień pustoszenia jego.
14 I nie będziesz stał na rozstajach, aby zabić tych, co uciekli, ani nie zawrzesz pozostałych jego w dzień ucisku.
15 Bo blisko jest dzień Pański na wszystkie narody: jak uczyniłeś, tak stanie ci się, zapłatę twoją,obróci na głowę twoją.
16 Bo jak piliście na górze świętej mojej, pić będą narody ustawicznie; a pić będą i połkną, i będą jakby ich nie było.
17 - A na górze Syjon będzie zbawienie i będzie święta; i posiądzie dom Jakuba tych, którzy go byli posiedli.
18 I będzie dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą; i zapalą się w nich, i pożrą ich, a nie będzie szczątku domu Ezawa, bo Pan przemówił.
19 A odziedziczą ci, którzy są na południu, górę Ezawa, a którzy na polach - Filistynów; i posiądą krainę Efraima i krainę Samarii, a Beniamin posiądzie Galaad;
20 a uprowadzeni wojska tego synów izraelskich - wszystkie miasta Chananejczyków aż do Sarepty, a uprowadzeni Jeruzalem, którzy są w Bosforze, posiądą miasta południowe.
21 I wstąpią wybawcy na górę Syjon, sądzić górę Ezawa, i Pańskie będzie królestwo."
Lektury - główna