"Czegoż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody -
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody".
"Ty¶ w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dzi¶ w klatce - i dlatego płaczę".
Lektury - główna